فایل@پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازها@

پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازها|40250039|wla40250039|دانلود پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازها,بررسی Gas Mixtures مخلوط گازها,پاورپوینت جامع و کامل Gas Mixtures مخلوط گازها,کاملترین پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازها,پکیج پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازها,مقاله Gas Mixtures مخلوط گازها,تحقیق Gas Mixtures مخلوط گازها
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان پاورپوینت Gas Mixtures مخلوط گازهاقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 27 صفحه

Chapter 13 Gas Mixtures مخلوط گازها Thermodynamics: An Engineering Approach 7th edition by Yunus A. Çengel and Michael A. Boles 2 هوا مثالی از یک مخلوط گازی آرمانی است.

Component % by Volume
N2 78.10
O2 20.95
Argon 0.92
CO2 + trace elements 0.03 مخلوط های گازی که در این فصل بررسی می گردند تنها شامل گازهایی می باشند که میل به واکنش با یکدیگر ندارند و واکنش ناپذیر می باشند.
در یک مخلوط گازهای آرمانی، فرض بر این است که رفتار هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط بر رفتار گازهای دیگر اثر نمی گذارد.
گاز آرمانی گازی است که از قاعده زیر پیروی می کند. 3 یک مخلوط شامل دو یا چند گاز که دارای فرمول شیمیایی ثابتی باشد، یک مخلوط گازی واکنش ناپذیر نامیده می شود.
مخزنی با حجم V در نظر بگیرید که شامل مخلوطی از k گاز مختلف در فشار P و دمای T می باشد.
خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس جرم های اجزای تشکیل دهنده آن بیان شوند: gravimetric analysis
خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس مول های گازهای تشکیل دهنده آن بیان شوند: molar analysisجرم کل مخلوط mm و مول های کل مخلوط Nm عبارتند از: ترکیب یک مخلوط یا با مشخص کردن کسر جرمی هر یک از اجزا mfi و یا کسر مولی آنها yi معلوم می گردد.

روشن است که


جرم هر پاره i از مخلوط با جرم مولی (وزن مولکولی) آن مربوط می گردد.


جرم مولکولی مخلوط بر اساس جرم مولکولی اجزا به این ترتیب محاسبه می گردد.در رابطه بالا از برابری زیر استفاده شده است. 4 5 ضریب ثابت گاز مخلوط با استفاده از جرم مولکولی مخلوط قابل محاسبه می باشد.


می توان نشان داد که


تحلیل مخلوط بر اساس کسر مولی را می توان با برابری زیر به کسر جرمی ربط داد.
تحلیل مخلوط بر اساس کسر جرمی را می توان با برابری زیر به کسر مولی ربط داد.
6 7 کسر حجمی (مدل آماگات)

مخزنی که شامل k گاز مختلف است با حجم V فشار P و دمای T در نظر بگیرید. این حجم را به k حجم که در هر یک تنها یکی از گازهای تشکلیل دهنده مخلوط در همان فشار P و دمای T باشد تقسیم کنید.

مدل آماگات بیان می دارد که حجم مخلوط برابر با مجموع حجم های هر یک از گازهای تشکلیل دهنده مخلوط است اگر هر یک در همان فشار و دمای مخلوط باشند. 8 کسر حجمی برای هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط، vfi به صورت زیر می باشد.


روشن است که خواهیم داشت:


برای یک مخلوط گاز آرمانی داریم:


از نوشتن نسبت دو معادله فوق به یکدیگر رابطه زیر به دست می آید.پس، کسر حجمی و کسر مولی برای یک گاز تشکیل دهنده مخلوط آرمانی برابر می باشند. فشار پاره ای (مدل دالتون)

بر اساس مدل دالتون، فشار جزئی یا فشار پاره ای عضو i از یک مخلوط گازی (partial pressure) به صورت حاصل ضرب کسر مولی آن عضو و فشار مخلوط تعریف می گردد.به این ترتیب قانون دالتون چنین بیان می شود.روشن است که مجموع فشارهای پاره ای برابر با فشار مخلوط خواهد بود.
9 حال در نظر بگیرید هر یک از k گاز تشکیل دهنده مخلوط را جداگانه در محفظه ای با همان دما و حجم کل مخلوط قرار دهیم. در آن صورت فشار هر یک از این گازها، فشار اختصاصی (component pressure) آن گاز Pi" نامیده می شود.


در این صورت نسبت فشار پاره i به فشار مخلوط به صورت زیر خواهد بود.برای یک مخلوط گاز آرمانی، فشار پاره ای و فشار اختصاصی هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط یکسان و برابر با حاصل ضرب کسر مولی آن پاره در فشار مخلوط می باشند.
partial pressure of gas i = component pressure of gas i 10 از ابوسعید ابوالخیر سئوال کردند : این حسن شهرت را از کجا آوردی ؟
ابوسعید گفت : شبی مادر از من آب خواست ، دقایقی طول کشید تا آب آوردم وقتی به کنارش رفتم ، خواب مادر را در ربود ! دلم نیامد که بیدارش کنم ، به کنارش نشستم تا پگاه ، مادر چشمان خویش را بار کرد و وقتی کاسه ی آب را در دستان من دید پی به ماجرا برد و گفت:فرزندم امیدوارم که نامت عالمگیر شود.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.


مطالب دیگر:
📒پاورپوینت مفاهیم استراتژی📒پاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسی📒پاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی📒پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت📒پاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی 📒پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین📒پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی📒پاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار📒پاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشی📒پاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کار📒پاورپوینت مفاهیم بیوریتم📒پاورپوینت مفاهیم پایه اقتصاد📒آموزش برنامه QTranslate📒آموزش برنامه Kvsoft FlipBook Make Pro📒آموزش برنامه Comic Life📒آموزش برنامهVideo Booth📒آموزش برنامه Rufus📒آموزش برنامه Yumi📒آموزش برنامه EximiousSoft Logo Designer📒آموزش برنامه IDPhoto Processor📒آموزش برنامه Icecream Ebook Reader📒پاورپوینت مفاهیم پیام آب📒پاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی📒پاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازن📒پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای